Tag styringen over dit liv med en angst behandling

07 oktober 2019 Astrid Pedersen
Tag styringen over dit liv med en angst behandling

Angst er fælles betegnelsen for en række psykiske lidelser, som kan virke direkte invaliderende på et menneske i hverdagen. Faktisk lider mange mennesker af angst i en grad, så de dårligt kan gå uden for en dør, endsige fungere i almindelige dagligdags situationer.

Uanset om du lider af en af de fire mest almindelige angst typer så som generaliseret angst, panikangst, social angst eller en enkelt fobi, eller om du er ramt af mere specifikke angst lidelser som PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) eller OCD (Obsessive Compulsive Disorder), kan din angst gå hen og blive så slem, at den tager kontrollen over din hverdag – og hele din tilværelse.

Mennesker, som lider af meget udtalt generaliseret angst, vil for eksempel have svært ved at forlade deres hjem af ren og skær bekymring over hvad der mon kunne risikere at ske, hvis de gik uden for. Og mennesker, som rammes af panikangst anfald uden forvarsel eller anledning, vil ligeledes have vanskeligheder, idet , de ikke ved hvornår og hvor det næste anfald vil ramme.

Hvordan overkommer jeg angst?

Det er i sagens natur ikke videre hensigtsmæssigt at lade sit liv styre af en psykisk lidelse. Derfor bør du, så snart du møder tegn på angst, opsøge en angst specialist. Det kan for eksempel være en psykoterapeut, som ved hjælp af terapi og samtaler kan hjælpe dig med at få kontakt til de indre ressourcer, der skal til for at overkomme angsten.

Hos en psykoterapeut kan du også lære at leve med angsten – der er nemlig ingen garanti for, at din angst nogen sinde vil forsvinde, men du kan ved at lære den at kende få indsigt i de mekanismer, på hvilke den bygger. Og så kan du håndtere din angst, således at den ikke kommer til at kontrollere din tilværelse.

Læs mere om angst behandling på angstekspert.dk

Flere Nyheder