Angst er fælles betegnelsen for en række psykiske lidelser, som kan virke direkte invaliderende på et menneske i hverdagen. Faktisk lider mange mennesker af angst i en grad, så de dårligt kan gå uden for en dør, endsige fungere i almindelige dagligdags situationer. Uanset om du lider af en af de fire mest almindelige angst typer så som generaliseret angst, panikangst, social angst eller en enkelt fobi, eller om du er ramt af mere specifikke angst lidelser som PTSD (Post ...